Welkom bij VNMI.nl

VNMI nieuwsbrief - maart 2017

Beste lezer,

Bijgaand treft u aan de maart-editie van de VNMI nieuwsbrief.

Op onze website vindt u uiteraard nog veel meer nieuws en informatie.

Vacatures, nieuws- of persberichten?
Maakt u als VNMI-lidbedrijf ook gebruik van de mogelijkheid om uw vacatures en nieuws op de VNMI-website te publiceren? De VNMI sociale media hebben maandelijks exposure bij duizenden volgers. Via vnmi@fme.nl kunt u een bericht doorgeven, uw inlogcode opvragen of contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
het VNMI secretariaat


Brussel kondigt hogere importheffingen voor Chinees staal aan

De landen van de Europese Unie gaan zich definitief beter wapenen tegen de dump van goedkoop staal uit China. De beleidsbepalers in Brussel kondigen dinsdag aan dat voor Chinees staal hogere importheffingen gaan gelden.

Energietransitie vereist internationale elektriciteitsmarkt

Het realiseren van de energietransitie is een maatschappelijk belangrijke, maar ook kostbare aangelegenheid. Om de kosten van de overgang naar duurzame energie zo laag mogelijk te houden, is het nodig de basisprincipes van de ordening van de elektriciteitsmarkt zoveel mogelijk overeind te houden. Dat concludeert Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen, op basis van een groot onderzoek naar de invloed van duurzame energie op de werking van de elektriciteitsmarkt.

VNMI informeert leden over afwenden energiebesparingsverplichting EZ

De directieleden en energiemanagers van VNMI-lidbedrijven zijn vrijdag 10 maart geinformeerd over de laatste ontwikkelingen bij het verplichtend opleggen van energiebesparingsdoelen door het Ministerie van Economische Zaken. VNMI heeft samen met andere energie-intensieve brancheorganisaties een redelijk alternatief op tafel gelegd, dat momenteel wordt bekeken door EZ en waardoor de nuttige en succesvolle energiebesparingsconvenanten kunnen blijven voortbestaan.

EU wetgeving tegen conflictmineralen aangenomen door Europees Parlement

Donderdag 16 maart is de definitieve verordening tegen conflictmineralen aangenomen door het Europees Parlement. De regeling gaat in op 1 januari 2021. Hieronder treft u een korte samenvatting.

“G20: ZET CHINA’S ALUMINIUM OVERPRODUCTIE OP DE AGENDA”

In juli ontmoeten regeringsleiders van de G20 - en enkele gastlanden waaronder Nederland - elkaar op een top in Hamburg. Voor die ontmoeting zou er een global forum moeten worden georganiseerd waarin China’s overproductie van aluminium op de agenda komt te staan.

Uitnodiging voorjaarsvergadering VNMI op vrijdag 21 april bij Tata Steel in IJmuiden

Op vrijdag 21 april vindt de voorjaarsvergadering van VNMI plaats bij Tata Steel in IJmuiden! Deze staat in het teken van maatschappelijk ondernemen en de nieuwe leiding bij VNMI. Uiteraard is een uitgebreide rondleiding bij Tata Steel onderdeel van het programma. Bovendien is Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, bereid gevonden als gastspreker een bijdrage te geven over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).